Polityka prywatności i Polityka cookies

W ramach prowadzonej działalności, którą prowadzę pod firmą Aneta Walentynowicz Coaching z siedzibą w Pruszczu gdański przy ul. Mazepy 1, mogę przetwarzać Twoje dane osobowe. Niniejszym dokumentem chciałabym poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe zbieram oraz w jaki sposób przetwarzam i chronię je.

 

Gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Aneta Walentynowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Aneta Walentynowicz Coaching z siedzibą w Pruszczu gdański przy ul. Mazepy 1, NIP: 5842244716, Regon: 522424180

 

W ramach prowadzonej działalności mogę Twoje dane osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób (np. telefonicznie lub mailowo, na piśmie), m.in. takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, NIP) przetwarzać w celu i w zakresie jaki jest niezbędny dla zapewnienia współpracy w ramach realizowanych projektów, wzajemnych kontaktów, wykonania łączącej nas umowy, przedstawienia informacji o aktualnych działaniach podejmowanych przez mnie w ramach prowadzonej działalności, jak również w celu wywiązania się z ciążących na mnie obowiązków wskazanych przepisami prawa.

 

Twoje dane osobowe mogę również przetwarzać na podstawie Twojej zgody, o ile taka została udzielona, wówczas treść zgody określa zakres i cel przetwarzania danych osobowych na tej podstawie.

 

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okres, w którym będą realizowane łączące nas umowy lub współpraca, jak również po zakończeniu umowy/współpracy przez czas jaki wymagają tego lub umożliwiają to przepisy prawa, w tym podatkowego, rachunkowego, jak również przez okres, w którym może powstać konieczność realizacji ewentualnych roszczeń, zabezpieczenia praw itp.

 

W przypadku, w którym udzieliłeś zgody, przetwarzanie danych osobowych odbywa się nie dłużej niż do czasu odwołania tej zgody. W każdym przypadku podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie celu z powodu którego dane te są udostępniane.

 

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody, masz prawo do cofnięcia zgody, przy czym jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem.

Realizacja powyższych uprawnień następować może w zakresie i w sposób przewidziany przepisami prawa.

W celu realizacji powyższych uprawnień skontaktuj się pod adresem e-mail awcoaching@op.pl

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe zawierające ciąg znaków, które można umieścić na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika. Jednoznacznie identyfikują jego przeglądarkę lub urządzenie. Umożliwiają odwiedzanej witrynie lub usługom sprawdzenie, czy dany komputer lub urządzenie odwiedziło wcześniej daną witrynę lub usługę. Pliki cookies mogą być następnie wykorzystane, aby lepiej zrozumieć i usprawnić sposób korzystania z witryny lub usługi przez użytkownika:

pomagają w efektywnym poruszaniu się między stronami

pomagają zapamiętać preferencje

pomagają dostosować wyświetlane treści marketingowe do zainteresowań użytkownika.

Możesz zapobiec wstawianiu plików cookies, dostosowując ustawienia w przeglądarce. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies wpłynie na funkcjonalność tej i wielu innych stron internetowych, które odwiedzasz. Spowoduje m.in. wyłączenie niektórych usług.

Shopping Cart